Hải sản miền Nam

Công ty CP Hải Sản Miền Nam AL (ALSEAFOOD JSC)

 : 19/49 Lam Sơn, Phường 5, Quận Phú Nhuận Hồ Chi Minh.
: 096 777 22 56 (Mr.Anh)
: tuananhmnvn@gmail.com

Địa chỉ thu mua và sản xuất:

 : Số 83, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.